[ Accessibility | Jump to content]

Velkommen til FishSAFE

Dette nettstedet hjelper fiskere med å drive sikkert fiske i britisk farvann. Det inneholder informasjon om olje- og gassrelaterte strukturer på overflaten og havbunnen, og er tilgjengelig på fem språk.

Velkommen til FishSAFE

Dette nettstedet hjelper fiskere med å drive sikkert fiske i britisk farvann. Det inneholder informasjon om olje- og gassrelaterte strukturer på overflaten og havbunnen, og er tilgjengelig på fem språk.

Sikkerhetssoner til havs

Som beskyttelse finnes det sikkerhetssoner rundt overflate- og havbunnsstrukturer. Sikkerhetssoner til havs reguleres av den britiske oljeloven (The Petroleum Act 1987, c.12). I henhold til denne loven kan det opprettes to ulike typer sikkerhetssoner: HMS-sikkerhetssoner og lovpålagte sikkerhetssoner.

Platform & SZ

Havbunnsstrukturer

Utvinning av olje og gass fra subsea miljø innebærer bruk av mange havbunnen strukturer. Disse havbunnen strukturer stede snagging farer til fiskefeltene samfunnet. Many subsea structures are protected by safety zones though others do not have this benefit therefore it is vital that fishermen keep clear of them. Mange undersjøiske strukturer er beskyttet av sikkerhetssoner om andre ikke har denne fordelen derfor er det viktig at fiskerne holde klar over dem.

FishSafe

FLTCS (Fisheries Legacy Trust Company) informerer alle fiskere om plasseringene til alle havbunnsstrukturer på den britiske kontinentalsokkelen gjennom Kingfisher Oil and Gas-CD-er som kan brukes i plottesystemet ombord.

For å se disse dataene på Internett, gå til siden Sjøkart.

Om dataene

Dataene som vises på sjøkart på dette nettstedet omfatter:

  • Rørledninger
  • Rørspenn
  • Havbunnsstrukturer (f.eks. brønnholder, manifolder osv.)
  • Overflatestrukturer (f.eks. plattformer, flyttbare produksjonsinnretninger (FPSO-er) osv.)
  • Sikkerhetssoner (lovpålagte og HMS)
  • Suspenderte brønner (utenfor sikkerhetssoner)

FishSafe Map Large Scale

Se siden Sjøkart.

Last ned oppdatert
informasjon for
din kartplotter i dag!

Du kan laste ned kartplotterfiler som inneholder plassering av alle olje- og gassrelaterte overflate- og havbunnsstrukturer på den britiske kontinentalsokkelen.

Plotter Small Scale

Det finnes kartplotterfiler for de følgende systemene: Sodena, Trax, SIS, Microplot, Winfish, Litton Fishmaster, Chartworx/Quodfish, Maxsea, Penta og Transas Navfish 3000.

For å laste ned oppdatert informasjon, gå til siden Nedlasting. For å se disse dataene på Internett, gå til siden Sjøkart.

Share